Καλώς ορίσατε στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΟΙΟΝΕΙ®.

οιονεί = σαν, κάτι σαν, ως να ήταν

Πιστεύουμε ότι η έννοια "virtual" δε μπορεί να αποδοθεί σωστά στα ελληνικά ούτε με τον όρο "εικονικό" αλλά ούτε και με τον όρο "δυνητικό". Το εικονικό μπορεί να είναι κάτι απατηλό, ψεύτικο, μη πραγματικό ή να παραπέμπει στην εικόνα. Το virtual μπορεί να είναι κάποιες φορές ψευδές αλλά όχι πάντα και δεν παραπέμπει απαραίτητα σε εικόνα. Επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί πάντα εν δυνάμει καθώς μπορεί να είναι και εν ενεργεία με πραγματική συγκεκριμενοποίηση. Ο αρχαιοελληνικός όρος "οιονεί" (σαν, κάτι σαν, ως να ήταν) θα μπορούσε πιστεύουμε να αποδώσει ορθότερα την έννοια του virtual.


  Site announcements

  Φωτογραφία οιονεί ΚεΔιΒιΜ 1
  e-learning
  από οιονεί ΚεΔιΒιΜ 1 - Τρίτη, 22 Αύγουστος 2017, 5:22 μμ
   

  Παρέχουμε επαγγελματική ασύγχρονη τηλεκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε προγράμματα CAD BIM και παρουσίασης (AutoCAD, AutoCAD Archicture, Revit, 3ds Max, V-Ray, Photoshop). Η τηλεκπαίδευση βασίζεται στην πλατφόρμα moodle από μέντορα πιστοποιημένο με MCCC (Moodle Course Creator Certificate).